ตัวนี้เป็นคลิปที่เปิดตัวในห้องน้ำโมกกันสด ๆ ฟังเสียงแล้วเคลิมตามเลย TH

Comments are closed.